Gimnazjum Liceum

Kariery uniwersyteckie związane z biologią

Biolodzy badają życie i żywe organizmy, w tym ich strukturę, funkcję, wzrost, pochodzenie, ewolucję, rozmieszczenie.. Jeśli jesteś studentem, który lubi naukę i jest zaintrygowany badaniem żywych istot, będziesz zaskoczony odkryciem szerokiej gamy opcji kariery w tej dyscyplinie.

Biotechnologia

Ta dyscyplina wykorzystuje procesy komórkowe i biomolekularne do rozwoju technologii i produktów, które pomagają poprawić nasze życie i zdrowie naszej planety.

Jednym z przykładów jest sytuacja, gdy przemysł farmaceutyczny wykorzystuje biotechnologię do znajdowania lekarstw na choroby, zrozumienia biologii ludzkich komórek i DNA, opracowywania szczepionek i produkcji antybiotyków. Może być także potencjalnie wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem, stąd obawy i wysiłki zmierzające do uchwalenia przepisów ograniczających lub zakazujących niektórych programów, takich jak klonowanie ludzi i badania nad embrionalnymi komórkami macierzystymi.

Biologia środowiskowa

Jest to nauka o tym, jak organizmy przystosowują się do zmian w środowisku i jakie są tego konsekwencje dla ekosystemu, zajmując się takimi zagadnieniami jak ochrona zagrożonych gatunków, wpływ zmian klimatu na zwierzęta i ekosystemy czy najbardziej krytyczne wyzwania środowiskowe, przed którymi dziś stoimy.

Na przykład biolog środowiskowy może być zobowiązany do zbadania wpływu wycieku ropy lub innego zagrożenia chemicznego w oceanie. Jak podaje portal infobydgoszcz.pl, w kolejnych latach będzie duże zapotrzebowanie na ten zawód.

Biologia morska

Jednym z najważniejszych powodów badania życia morskiego jest chęć zrozumienia świata, w którym żyjemy. Oceany pokrywają 71% tego świata, a naukowcy szacują, że nie więcej niż 5% oceanów zostało zbadanych.

Jest to bardzo szeroka dziedzina, a specjalizacje mogą dotyczyć konkretnego gatunku, grupy, zachowania, techniki czy ekosystemu. Na przykład w biologii molekularnej badacze stosują techniki do wielu środowisk, od przybrzeżnych bagien po głębiny morskie i organizmy takie jak wirusy, rośliny i ryby.

Nanotechnologia

Jest to stosunkowo nowa dziedzina badań i rozwoju, ale zainteresowanie nią w ostatnich latach rośnie.

Edytowanie genów odbywa się już w roślinach przy użyciu nanotechnologii w celu poprawy plonów, odporności na choroby i wydajności zasobów. Naukowcy prowadzą również eksperymenty z wykorzystaniem nanocząstek do wyłączania lub zmiany konkretnych genów odpowiedzialnych za niekorzystne cechy, zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia choroby.

Similar Posts